Blog

Circulariteit en duurzaamheid: glas als verpakkingsmateriaal

18 september 2023

3 minuten

Circulariteit en duurzaamheid: Glas als verpakkingsmateriaal

In een tijdperk waarin duurzaamheid en milieubewustzijn centraal staan, is het belangrijk om verpakkingsmaterialen te kiezen die bijdragen aan een circulaire economie. Glas is een van die materialen die een uitstekende keuze biedt vanwege de vele voordelen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Als ’s werelds grootste koper van gerecycled glas weten wij er bij O-I Nederland alles van. 

Voordelen van glas als verpakkingsmateriaal

Oneindig recyclebaar
Glas is een materiaal dat oneindig kan worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies. Het kan worden gesmolten en opnieuw worden gevormd tot nieuwe glazen verpakkingen, zonder dat de kwaliteit of de eigenschappen van het materiaal worden aangetast. Een kilo glas wat 100 keer tot een flesje is getransformeerd en gerecycled, is na 100 keer nog steeds een kilo glas. 

Milieuvriendelijk
Bij de productie van glasverpakkingen worden natuurlijke grondstoffen zoals zand, kalk en soda gebruikt. In vergelijking met andere materialen, zoals plastic, heeft glas een veel lagere milieu-impact. Glas is niet giftig en geeft geen schadelijke stoffen af aan de inhoud van de verpakking, waardoor het veilig is voor voedsel- en dranktoepassingen.

Behoud van productkwaliteit
Glas biedt uitstekende barrière-eigenschappen tegen zuurstof, vocht en geuren, waardoor het de perfecte keuze is voor het verpakken van voedsel, dranken en andere producten. Het beschermt de inhoud tegen externe invloeden, behoudt de versheid en smaak, en verlengt daarmee de houdbaarheid van producten.

 

Recyclemogelijkheden van glas

Huishoudelijke recycling
Glasverpakkingen kunnen eenvoudig worden gerecycled. Na gebruik kunnen consumenten lege glazen flessen en potten in de glasbak deponeren. Dit wordt bij ons op de plant afgeleverd, waarna het wordt gesorteerd en gerecycled.

Industriële recycling
Glasafval van andere bronnen, zoals de bouw- en horecasector, kan ook worden gerecycled. Dit glasafval wordt verzameld en verwerkt in gespecialiseerde recyclingfaciliteiten, waar het wordt gebroken, gescheiden op basis van kleur en gereinigd voordat het opnieuw wordt gebruikt.

Circulariteit en duurzaamheid: glas als verpakkingsmateriaal

Positieve impact op het milieu

Energiebesparing
Het recyclen van glas leidt tot aanzienlijke energiebesparingen. Bij het produceren van nieuw glas uit gerecycled glas wordt tot 40% minder energie verbruikt dan bij de productie van glas uit grondstoffen. Dit vermindert de uitstoot van broeikasgassen en helpt de klimaatverandering te bestrijden. 

Vermindering van afval
Door glas te recyclen wordt afval verminderd en worden stortplaatsen ontlast. Hierdoor worden natuurlijke hulpbronnen geconserveerd en wordt de behoefte aan nieuwe grondstoffen verminderd.

Verlaging van CO2-uitstoot
De recycling van glas draagt bij aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Doordat gerecycled glas als grondstof wordt gebruikt, wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd, omdat er minder energie nodig is tijdens het productieproces.

 

Duurzame toekomst

Glas als verpakkingsmateriaal biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Het is oneindig recyclebaar, milieuvriendelijk en behoudt de productkwaliteit. Door glas te recyclen kunnen we energie besparen, afval verminderen en de CO2-uitstoot verlagen. O-I Nederland zet zich actief in voor duurzaamheid en draagt positief bij aan de bevordering van het gebruik van glasverpakkingen. Samen kunnen we streven naar een circulaire economie en een groenere toekomst.

Wil jij hier ook aan bijdragen? Bekijk dan onze vacatures!